دوشنبه 4 تير 1397 Monday 25 June 2018 11 شوال 1439

نصب در ارگان های دواتی خراسان جنوبی شرکت هدیش با بیش از سه سال سابق فروش gpsپشتبانی توانسته است دراستان های ...

مجاور(خراسان جنوبی) نماینده های فعال ومکانهای پشتبانی را فراهم کند این شرکت میتواند به قدرت شعار قدرتcopsرابرای خود بدهد

از نمونه شرکت های دارای GPS DNO :

1- شهرداری

2- شرکت نفت کویر پیمان خراسان

3- انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل

و ...........

 

ورود کاربران

نقشه

اطلاعات تماس

آدرس ستاد مرکزی :
استان خراسان رضوی - مشهد- فلکه برق(میدان بسیج) - نبش درمانگاه - شرکت هدیش رایانه
تلفن های تماس ستاد مرکزی  :
38511384 - 38523617 - 38547802 با پيش شماره  051


 دانلود برنامه ردیاب برای موبایل:

  

 

Template Design:Dima Group